Revisjon

Revisjon er kjernen i virksomheten til E.K. Revisjon. Våre ti erfarne revisorer tilbyr revisjon av alle typer selskaper.

Husdoktor med helsesjekk

Vi i E.K. Revisjon AS ser på oss selv som en «husdoktor». Revisjonen er «den årlige helsesjekken» som gir et totalbilde av virksomhetens finansielle situasjon.

Kvalitetskontroll på regnskap

Den primære virksomheten vår er å undersøke om årsregnskapet til revisjonspliktige virksomheter er avlagt i henhold til gjeldende lover og regler. To sentrale punkter i denne prosessen er å kartlegge følgende:

  • Har virksomheten registrert og dokumentert regnskapsopplysninger i overenstemmelse med lov og forskrifter?
  • Er årsregnskapet ført i samsvar med lov og god regnskapsskikk?

Dette er forholdsvis komplekse prosesser, som omfatter forhold kundene våre ikke nødvendigvis har kontroll over eller kjenner mulighetsrommet for.

Samfunnets tillitsmann

Revisor er samfunnets tillitsmann. Et regnskap revidert av oss skal være et kvalitetsstempel, og skape trygghet for styre, eiere og ledelse for at det avlagte regnskapet gir et riktig bilde av virksomhetens finansielle situasjon, slik at regnskapsinformasjon kan kommuniseres til omverden.