Ta en prat med oss

Kjell Tore Kirketeig

Statsautorisert revisor / Partner

Kjell Tore er daglig leder i E.K. Revisjon AS. Han har sin yrkeserfaring fra Deloitte, Systemrevisjon AS og PwC. Kjell Tore har hatt revisjonsansvar for flere store selskaper, men i de senere årene har han hatt hovedfokus på SMB-virksomheter og familieeide selskap.

Ingebrigt Eidsmo

Statsautorisert revisor / Partner

Ingebrigt har sin yrkeserfaring fra Arthur Andersen & Co., Systemrevisjon AS og PwC. Han er statsautorisert revisor og godkjenning som autorisert regnskapsfører. Ingebrigt har ledererfaring fra næringslivet og flere frivillige organisasjoner, og gjennom styrearbeid for NHO Trøndelag.

Kristin Haugdal Cappelen

Revisormedarbeider / Siviløkonom

Kristin startet som revisor i PwC i 2009 og jobbet der frem til hun startet i E.K. Revisjon AS høsten 2018. Hun har sin utdannelse fra Handelshøyskolen i Trondheim med master i bedriftsøkonomisk analyse og bachelor i finansiellstyring. I tillegg har Kristin fullført 1. og 2. avdeling jus ved Folkeuniversitetet i Trondheim.

Lars Melby


Statsautorisert revisor

Lars har jobbet som revisor siden 1993 og sammen med oss siden 2001 da han startet i Systemrevisjon AS. Han har jobbet i PwC siden 2009 og startet i E.K. Revisjon AS høsten 2018. Lars har bevilling som statsautorisert revisor og har sin utdannelse fra Trondheim Økonomiske Høyskole. Lars har gjennom sin lange erfaring innen revisjon fått allsidig praksis fra ulike bransjer, og har jobbet med revisjon av både små og mellomstore selskaper i Midt-Norge.

Oddvin Gryteselv


Revisormedarbeider

Oddvin begynte i E.K. Revisjon AS høsten 2018 etter å ha jobbet som revisor i PwC siden 1988. Han har sin utdannelse fra Trondheim Økonomiske Høyskole. Oddvin har bred erfaring fra revisjon av små, mellomstore og store selskaper i trøndersk næringsliv. Kundeporteføljen gjenspeiler strukturen i det midt-norske næringsliv bestående av noen større konsern og en rekke SMB – selskaper.

Marit Digre Eggan


Statsautorisert revisor

Marit startet i E. K. Revisjon AS 1. mars 2019 etter å ha jobbet som revisor i Revisorgruppen Trøndelag AS siden 2012. Hun har bevilling som statsautorisert revisor med bachelor innen økonomi og administrasjon. Hun har tatt en profil i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Lillehammer og i regnskap og revisjon fra Universitetet i Nordland.

Heidi Romundstad Heggem


Revisormedarbeider

Heidi startet i E. K. Revisjon AS 1. februar 2020 etter å ha jobbet som revisor i Revisorgruppen Trøndelag AS siden 2010. Hun har sin utdannelse fra Handelshøyskolen i Trondheim med bachelor innen regnskap og revisjon.

Tove Vikhals ByeRevisormedarbeider

Tove startet i E. K. Revisjon AS 1. februar 2020 etter å ha jobbet som lønnsrevisor i Trondheim Kommune siden 2013. Hun har sin utdannelse fra Handelshøyskolen i Trondheim med bachelor innen regnskap og revisjon.

Kristian Woldvik


Revisormedarbeider / Siviløkonom

Kristian startet i E. K. Revisjon AS
1. desember 2019 etter å ha jobbet som revisor i KPMG AS siden 2010. Han har sin utdannelse fra Handelshøyskolen i Tromsø med master i økonomi og administrasjon.

Anna Sofie Evjenth Sørhaug


Statsautorisert revisor

Anna startet i E.K. Revisjon AS 1. september 2020 etter å ha jobbet som revisor i
Ernst og Young AS siden 2017. Hun har bevilling som statsautorisert revisor med bachelor innen regnskap og revisjon fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Emma WattsStatsautorisert revisor

Emma startet i E.K. Revisjon AS 13. september 2021 etter å ha jobbet som revisor i Revisjonsfirmaet Flattum & Co siden 2014. Emma har erfaring fra revisjon av små og mellomstore foretak innen et bredt spekter av bransjer, samt bokføring fra A-Å. Tidligere har hun jobbet som autorisert finansiell rådgiver i en større norsk bank. Hun har bevilling som statsautorisert revisor med bachelor innen revisjon og regnskap fra Trondheim Økonomiske Høgskole og en master of business administration fra University of Newcastle. Gjennom jobb og studier i tre forskjellige land har Emma bygd tverrkulturell kompetanse.  

E.K. Revisjon
Pirsenteret

Postadresse:
Utsikten Alle 17,
7021 Trondheim