Ta en prat med oss

Kjell Tore Kirketeig

Statsautorisert revisor / Partner

Kjell Tore er daglig leder i E.K. Revisjon AS. Han har sin yrkeserfaring fra Deloitte, Systemrevisjon AS og PwC. Kjell Tore har hatt revisjonsansvar for flere store selskaper, men i de senere årene har han hatt hovedfokus på SMB-virksomheter og familieeide selskap.

Ingebrigt Eidsmo

Statsautorisert revisor / Partner

Ingebrigt har sin yrkeserfaring fra Arthur Andersen & Co., Systemrevisjon AS og PwC. Han er statsautorisert revisor og godkjenning som autorisert regnskapsfører. Ingebrigt har ledererfaring fra næringslivet og flere frivillige organisasjoner, og gjennom styrearbeid for NHO Trøndelag.

Kristin Haugdal Cappelen


Revisormedarbeider

Kristin startet som revisor i PwC i 2009 og jobbet der frem til hun startet i E.K. Revisjon AS høsten 2018. Hun har sin utdannelse fra Handelshøyskolen i Trondheim med master i bedriftsøkonomisk analyse og bachelor i finansiellstyring. I tillegg har Kristin fullført 1. og 2. avdeling jus ved Folkeuniversitetet i Trondheim.

Lars Melby


Registrert revisor

Lars har jobbet som revisor siden 1993 og sammen med oss siden 2001 da han startet i Systemrevisjon AS. Han har jobbet i PwC siden 2009 og startet i E.K. Revisjon AS høsten 2018. Lars har bevilling som registrert revisor og har sin utdannelse fra Trondheim Økonomiske Høyskole. Lars har gjennom sin lange erfaring innen revisjon fått allsidig praksis fra ulike bransjer, og har jobbet med revisjon av både små og mellomstore selskaper i Midt-Norge.

Oddvin Gryteselv


Revisormedarbeider

Oddvin begynte i E.K. Revisjon AS høsten 2018 etter å ha jobbet som revisor i PwC siden 1988. Han har sin utdannelse fra Trondheim Økonomiske Høyskole. Oddvin har bred erfaring fra revisjon av små, mellomstore og store selskaper i trøndersk næringsliv. Kundeporteføljen gjenspeiler strukturen i det midt-norske næringsliv bestående av noen større konsern og en rekke SMB – selskaper.

Marit Digre Eggan


Registrert revisor

Marit startet i E. K. Revisjon AS 1. mars 2019 etter å ha jobbet som revisor i Revisorgruppen Trøndelag AS siden 2012. Hun har bevilling som registrert revisor med bachelor innen økonomi og administrasjon. Hun har tatt en profil i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Lillehammer og i regnskap og revisjon fra Universitetet i Nordland.

E.K. Revisjon
Pirsenteret

Postadresse:
Utsikten Alle 17,
7021 Trondheim