Partnere

Partnere i E.K. Revisjon AS er Kjell Tore Kirketeig og Ingebrigt Eidsmo, som har lang erfaring innen revisjonsfaget. Sammen startet de E.K. Revisjon AS høsten 2018.

Tospann med lang erfaring

Kjell Tore og Ingebrigt er statsautoriserte revisorer med utdanning fra Handelshøgskolen i Bergen, og har jobbet sammen siden 2001.

Som partnere i Systemrevisjon AS var de med på å utvikle selskapet til et av regionens største revisjonsselskaper. Fra 2000 til 2008 vokste selskapet fra 8 ansatte til 35 og med en svært interessant kundeportefølje. I 2008 ble Systemrevisjon AS kjøpt opp av PwC, og Ingebrigt og Kjell Tore fortsatte som partnere der.

Kjell Tore

Kjell Tore har sin yrkeserfaring fra Deloitte, Systemrevisjon AS og PwC. I Systemrevisjon AS som daglig leder fra 2002 og frem til 2008. I tillegg til å være statsautorisert revisor, har han også godkjenning som autorisert regnskapsfører. Kjell Tore har hatt revisjonsansvar for flere store selskaper, men i de senere årene har han hatt hovedfokus på SMB-virksomheter og familieeide selskap.

I tillegg har han ansvaret for revisjonsenheten i norddelen av Trøndelag. Kjell Tore har lang erfaring med rådgivning for sine kunder.

Ingebrigt

Ingebrigt har sin yrkeserfaring fra Arthur Andersen & Co., Systemrevisjon AS og PwC. I tillegg til å være statsautorisert revisor har også han godkjenning som autorisert regnskapsfører. Ingebrigt har ledererfaring fra næringslivet, som daglig leder i familieeid virksomhet, som leder av flere frivillige organisasjoner og gjennom styrearbeid for NHO Trøndelag. Han har også 15 års erfaring som sensor i revisorstudiet. I de senere år har han hatt hovedfokus på SMB-virksomheter og familieeide selskap.

God kjennskap er nøkkelen

God kommunikasjon og kjennskap til kundene er nøkkelen for alle kundeforholdene våre. Kontrasten er stor fra en stor internasjonal styrt aktør til E.K. Revisjon AS med sju ansatte og fokus på SMB-markedet. Men det er akkurat den kontrasten vi ønsker å representere, med kort beslutningsvei fra revisjon og rådgivning til utførelse og endring. Vår organisasjon og gjennomføring av revisjonsprosesser er tilpasset norske forhold, og ikke internasjonale byråkratiske bestemmelser.

Begge har jobbet mye med rådgivningsoppdrag som verdivurderinger, omorganiseringer, risikospredning og skatteplanlegging, og søker alltid en helhetlig tilnærming til kundene.