Vår filosofi

I E.K. Revisjon mener vi at god kommunikasjon med deg som kunde, og å betrakte deg og din virksomhet som en helhet, gir det beste resultatet for oss alle.

God kommunikasjon

God innsikt i helheten er nøkkelen til å forstå hva som ligger bak tallene, og kunne gi gode råd for perioden fram til neste revisjon. Innsikten har gjerne utspring i de små spørsmålene som kommer ut av god kommunikasjon, som igjen bunner i tillit til hverandre.

Derfor er vi opptatt av å møte kundene våre og bygge relasjoner, samtidig som terskelen for å ta kontakt – begge veier – skal være lav.

Menneskelige relasjoner

Kommunikasjon mellom mennesker vil også i fremtiden være den viktigste faktoren for å gjøre en god revisjonsjobb. Digitalisering er viktig, og programmene er gode hjelpemidler, men når alt kommer til alt blir de likevel kun verktøy som bidrar til at vi kan gjøre jobben mer effektivt.

Det er den mellommenneskelige kontakten som er grunnmuren i samarbeidet vårt med hver enkelt kunde.