Vår filosofi

I E.K. Revisjon mener vi at god kommunikasjon med deg som kunde, og å betrakte deg og din virksomhet som en helhet, gir det beste resultatet for oss alle.

God kommunikasjon

God innsikt i helheten er nøkkelen til å forstå hva som ligger bak tallene, og kunne gi gode råd for perioden fram til neste revisjon. Innsikten har gjerne utspring i de små spørsmålene som kommer ut av god kommunikasjon, som igjen bunner i tillit til hverandre.

Derfor er vi opptatt av å møte kundene våre og bygge relasjoner, samtidig som terskelen for å ta kontakt skal være lav – begge veier.

Menneskelige relasjoner

Kommunikasjon mellom mennesker vil også i fremtiden være den viktigste faktoren for å gjøre en god revisjonsjobb. Digitalisering er viktig, og programmene er gode hjelpemidler, men når alt kommer til alt blir de likevel kun verktøy som bidrar til at vi kan gjøre jobben mer effektivt.

Det er den mellommenneskelige kontakten som er grunnmuren i samarbeidet vårt med hver enkelt kunde.

Våre etiske verdier

Gjennom engasjement og nærhet ønsker vi å skape gode relasjoner og forståelse for kundens virksomhet og strategiske posisjon. Vi opptrer imøtekommende og interessert, og skal være den naturlige samtalepart i strategiske diskusjoner. 

Den gode samtalen med kunden i fokus, skaper fornøyde kunder som har tillit til vårt arbeid og den kompetanse vi innehar. Selskapets praksis bygger på gjensidig tillit blant ansatte, og igjen mellom ansatte og våre kunder.

Kvalitet har betydning for hva våre kunder kan forvente i møte med E.K. Revisjon.  Vi ønsker å levere tjenester av høy kvalitet gjennom godt samarbeid med kunden, samt faglig tyngde blant våre ansatte. Gjennom gode rutiner internt og fokus på faglig oppdatering, kan vi til enhver tid sikre god kvalitet på tjenestene vi leverer ut mot kunde.