Rådgivning

E.K. Revisjon er et revisjonsselskap som også fokuserer på rådgivning. Våre revisorer søker alltid å finne den beste løsningen for hver kundes totale virksomhet.

Revisjon handler om mye mer enn kontroll av årsregnskap og utøvelse av god regnskapsskikk. Det å ha en helhetlig tilnærming til kundene og deres selskaper er også en viktig del av jobben, og noe vi bruker mye tid på i arbeidet med kundene våre.

Blant de viktigste områdene hvor vi kan bidra med vår kompetanse, er optimalisering av selskapsstrukturer, verdivurderinger, kjøp og salg av virksomheter, avgiftshåndtering, fisjoner og fusjoner, generasjonsskifter og skatterådgivning.

Muligheter for fremtiden

Der regnskap handler om historikk og realiteter som har vært, handler rådgivning om å utnytte muligheter og legge best mulig til rette for fremtiden.

For et mest mulig optimalt løp gjennom hele året, er det viktig for oss å møte kundene våre og bli kjent med dem. Dette innebærer gjerne å besøke kundene på sin hjemmebane, og få innsikt i hvordan hverdagen deres fortoner seg og hvordan virksomheten drives.

Helhetlig tilnærming

For SMB-segmentet er det viktig å være en revisor som også fungerer som en diskusjonspartner og veileder. Vi som utgjør
E.K. Revisjon AS liker å jobbe med en helhetlig tilnærming til hver enkelt kunde, og har fokus på å gi råd som kommer den totale virksomheten til gode. Vi søker hele tiden å finne de beste løsningene, og bidra til verdiskapning hos våre kunder.