Om E.K. Revisjon

E.K. Revisjon er et statsautorisert revisjonsselskap, med ti ansatte og kontorer i Trondheim og Namsos. Våre tjenester er revisjon og rådgivning for midt-norsk næringsliv og familieeide virksomheter.

Utfyllende kompetanse

Menneskene som jobber i E.K. Revisjon AS er en blanding av statsautoriserte revisorer, registrerte revisorer, eller de har bachelor og master i finans og økonomi. Alle har erfaring fra store aktører innen revisjonsbransjen, og fra et bredt spekter av kunder.

Lang erfaring, stort engasjement, høyt kunnskapsnivå og allsidig praksis gjør oss godt rustet til å være en god diskusjonspartner for både den daglige ledelsen og styret hos våre kunder.

Oppdaterte arbeidsmetoder og arbeidsverktøy tilpasset det norske markedet sørger for at vi utfører arbeidet så effektivt og hensiktsmessig som mulig. Med erfaringen og kompetansen vi besitter, kan vi også gi de beste rådene for akkurat din virksomhet.

Partnere med lang erfaring

Selskapet ble startet i 2018 av Kjell Tore Kirketeig og Ingebrigt Eidsmo som gikk ut av et partnerskap i PwC. Begge er statsautoriserte revisorer med lang fartstid i bransjen. Kjell Tore og Ingebrigt har jobbet sammen siden 2001, både som eiere og partnere i Systemrevisjon AS, og de siste 10 årene i PwC.

Kommunikasjon, folkelighet og kvalitet

Sammen med Ingebrigt og Kjell Tore fulgte fire dyktige og erfarne medarbeidere fra PwC. En fellesnevner for alle ansatte, er holdningen om at god kommunikasjon med kundene legger grunnlaget for all revisjon og rådgivning.

Et av målene med å etablere E.K. Revisjon AS var å tilby en kontrast til de store internasjonale revisjonsselskapene. Vi skal opptre folkelig, tilpasset det midtnorske næringslivet og være en løsningsorientert samarbeidspartner. Samtidig skal vi alltid fokusere på kvalitet.

Foreninger vi er medlem av

Nyttinge lenker