De viktigste reglene i forbindelse med årsoppgjøret

eFacta inneholder de viktigste reglene som næringsdrivende behøver i forbindelse med årsoppgjøret.

www.efacta.no/ekrevisjon

I eFacta beskrives kravene som stilles til innholdet i årsregnskap og årsberetning, samt hovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapet. Publikasjonen behandler regnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretak. I første kapittel (Nytt og nyttig) finnes en oversikt over viktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle fagområder som skatt, avgift, selskapsrett, regnskap og bokføring.


Siste nyheter fra Revisorforeningen: